Cách tính vải và tự may ga giường 1m6x2m

tự may ga - Cách tính vải:  Loại nệm ngang 160cm, dài 200cm, cao 10cm, tính vải như sau: